[cXF] Slovenian Translation for XenForo

Unmaintained [cXF] Slovenian Translation for XenForo 1.5.8

No permission to download
License
 1. License agreement for cXF add-ons and services
Compatible XenForo version
 1. 1.5
Extra
 1. For more than 1 forum installation please consider a donation on our site.
This is a cXF Pack A Membership Add-on. Upgrade your account to cXF Pack A Membership for:

Slovenian translation for XenForo

Front-end (user interface)
is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions in this topic.

Back-end (admin panel) is not translated and there are no plans to do so.

Branding:
A branding removal license can be purchased for €20. For removal and payment contact us here. Each branding removal license is good for one forum only!

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
Advice:
It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):
 • for Cookie Policy edit: help_cookies_description
 • for Terms and Rules edit: terms_rules_text
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Slovenski prevod za XenForo

Front-end (uporabniški izgled)
je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite v tej temi.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena in tudi ni v planu, da bo.

Značka:
Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €20. Za odstranitev in plačilo nas kontaktirajte tukaj. Vsaka licenca za odstranitev značke velja za en forum!

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
Nasvet:
Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):
 • za obvestilo o piškotkih uredite: help_cookies_description
 • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text

Similar resources

[cXF] Slovenian translation for Media Gallery / Slovenski prevod za Media Gallery BassMan
Slovenian translation for Media Gallery / Slovenski prevod za Media Gallery
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
[cXF] Slovenian translation for Resource Manager / Slovenski prevod za Resource Manager BassMan
Slovenian translation for XenForo Resource Manager / Slovenski prevod za XenForo Resource Manager
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo BassMan
Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
cXF Service - Rate and Review BassMan
 • Featured
If you liked our support and service, please leave us a review. Thank you!
4.83 star(s) 41 ratings
Updated
[cXF] About Tab as Default BassMan
Show About tab on member view as default.
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
[cXF] Account widgets BassMan
Add account menu items to a widget in different ways with optional bookmarks.
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
[cXF] Action bar links (external) as buttons BassMan
5.00 star(s) 3 ratings
Updated
[cXF] Action bar links (internal) as buttons BassMan
... report, edit, delete, ip, warn link enhancement
4.50 star(s) 2 ratings
Updated
[cXF] Ad Between Nodes BassMan
Add banners or codes between the nodes.
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
[cXF] Add What's New beside Alerts tab BassMan
 • Featured
Adds an icon with link to What's New page on the right side of Alerts tab or Search tab.
5.00 star(s) 4 ratings
Updated
Back
Top