[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo

[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo 20190130

No permission to download
License
 1. License agreement for cXF add-ons and services
Compatible XenForo version
 1. 2.0
 2. 2.1
Extra
 1. For more than 1 forum installation please consider a donation on our site.
Upgrade your account to cXF Translations for:
 • downloading this and any translation resource from cXF Translations
 • one year access to ALL updated versions of any translation
Slovenian translation for XenForo

Front-end
(user interface) is fully translated. It is possible that you will find a phrase untranslated. Let us know about it.

Back-end (admin panel) is not translated.

Branding:
A branding removal license can be purchased for €30. Upgrade account with cXF Translations Branding Removal and contact us for instructions.

License:
Distributed for non-commercial use only.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
Advice:
It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):
 • for Cookie Policy edit: help_cookies_description
 • for Terms and Rules edit: terms_rules_text
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nadgradite račun v cXF Translations za:
 • prenos tega in vseh ostalih prevodov v cXF Translations
 • enoletni dostop do vseh posodobljenih prevodov

Slovenski prevod za XenForo

Front-end
(uporabniški izgled) je v celoti preveden. Možno je, da je kakšna fraza ostala neprevedena. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena.

Značka:
Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €30. Nadgradite račun s cXF Translations Branding Removal in nas kontaktirajte za navodila.

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
Nasvet:
Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):
 • za obvestilo o piškotkih uredite: help_cookies_description
 • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text

Latest updates

 1. 20190130

  updated phrases ----- posodobljene fraze
 2. 20190102

  updated phrases ----- posodobljene fraze
 3. 20180715

  updated phrases some translations are corrected ----- posodobljene fraze nekateri prevodi fraz...
Top