[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo

[cXF] Slovenian Translation for XenForo | Slovenski prevod za XenForo 20190102

No permission to download
 • Author BassMan
 • Creation date
 • Tags translation
Compatible XenForo version
2.0, 2.1
License
For more then 1 forum installation please consider a donation on our site.
Upgrade your account to cXF Translations for:
 • downloading this and any translation resource from cXF Translations
 • one year access to ALL updated versions of any translation
Slovenian translation for XenForo

Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions.

Back-end (admin panel) is not translated.

Branding:
A branding removal license can be purchased for €30. Upgrade account with cXF Translations Branding Removal and contact us for instructions.

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way, remove or change the copyright notice (unless you buy a branding removal license!)
Advice:
It's recommended to edit these phrases to suit your needs (Appearance/Phrases):
 • for Cookie Policy edit: help_cookies_description
 • for Terms and Rules edit: terms_rules_text

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nadgradite račun v cXF Translations za:
 • prenos tega in vseh ostalih prevodov v cXF Translations
 • enoletni dostop do vseh posodobljenih prevodov
Slovenski prevod za XenForo

Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena.

Značka:
Značko (besedilo s povezavo na dnu foruma) lahko odstranite za €30. Nadgradite račun s cXF Translations Branding Removal in nas kontaktirajte za navodila.

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki, odstranitev ali sprememba značke (besedilo s povezavo na dnu foruma), razen v primeru, da ste kupili licenco za odstranitev značke
Nasvet:
Priporočamo, da uredite naslednje fraze, saj bodo tako najbolje ustrezale vaši spletni strani (Appearance/Phrases):
 • za obvestilo o piškotkih uredite: help_cookies_description
 • za pravila in pogoje uporabe uredite: terms_rules_text

Latest updates

 1. 20190102

  updated phrases ----- posodobljene fraze
 2. 20180715

  updated phrases some translations are corrected ----- posodobljene fraze nekateri prevodi fraz...
 3. 20181105

  updated phrases for XF 2.0.6 ----- posodobljene fraze za XF 2.0.6
Top