[cXF] Slovenian translation for Resource Manager / Slovenski prevod za Resource Manager

[cXF] Slovenian translation for Resource Manager / Slovenski prevod za Resource Manager 20190130

No permission to download
Compatible XenForo version
2.0, 2.1
Extra
For more than 1 forum installation please consider a donation on our site.
Upgrade your account to cXF Translations for:
 • downloading this and any translation resource from cXF Translations
 • one year access to ALL updated versions of any translation
Slovenian translation for XenForo Resource Manager

Front-end (user interface) is fully translated. Some phrases may be translated for our needs, but you can edit it yourself. If you still find some untranslated or strange translated phrase, please post your suggestions.

Back-end (admin panel) is not translated.

Licence:
Distributed free for non-commercial use only. Please contact me to licence for commercial use.

Terms of use:
 • you are allowed to edit phrases
 • you are not allowed to redistribute this translation as your own work in any way
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nadgradite račun v cXF Translations za:
 • prenos tega in vseh ostalih prevodov v cXF Translations
 • enoletni dostop do vseh posodobljenih prevodov
Slovenski prevod za XenForo Resource Manager

Front-end (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Morda so nekatere fraze prevedene za naše potrebe, vendar jih lahko sami enostavno spremenite. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena.

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo. Kontaktirajte nas, če bi prevod želeli uporabljati v komercialne namene.

Pogoji uporabe:
 • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
 • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v kakršnikoli obliki

Latest updates

 1. 20190130

  updated phrases ----- posodobljene fraze
 2. 20190102

  updated phrases ----- posodobljene fraze
 3. v2

  updated phrases ----- posodobljene fraze
Top